רכס מיטל

מיטל
רכס
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ - יועצת התוכנית - כימיה המכון למדעי החיים meital.reches@mail.huji.ac.il 02-6584551