רכס מיטל

פרופ' מיטל רכס

Recognition & Awards

מיטל רכס - 2016 - פרס קיי
לזוכי מלגת אלון לשנים תשע"ב-תשע"ד
על קבלת מלגות גולדה מאיר 2011