Bar-Gil Nir

Nir
Bar-Gil
Dr. Nir Bar-Gil
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
Biotechnology בנין ברגמן, חדר 214 bargill@phys.huji.ac.il 02-6584441 02-6585117