Meerson Baruch

Baruch
Meerson
Prof. Baruch Meerson
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
Biotechnology בנין לוין, חדר 18 meerson@vms.huji.ac.il 02-6584470