מטאנס נורמן

נורמן
מטאנס
ד"ר נורמן מטאנס
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ/ת תלמידי בוגר המכון למדעי החיים בנין פלדלפיה, חדר 320 metanis@mail.huji.ac.il 02-6586562