ליניאל מיכל

מיכל
ליניאל
פרופסור מיכל ליניאל
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- ראש החוג בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין פעלדמן, חדר 27 livnat@ias.huji.ac.il 02-6586931 02-5494505
- ראש החוג בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין סילברמן, חדר 515 livnat@ias.huji.ac.il 02-6585425 02-5494504