גלמן דימה

דימה
גלמן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ תלמידי בוגר שנה א' - ראש חוג ויועץ תלמידי שנה א' המכון לכימיה בנין פילדלפיה, חדר 120 dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588 02-6585279
יו''ר החוג - ראש החוג המכון לכימיה בנין פילדלפיה, חדר 120 dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588 02-6585279
יועץ תלמידי מוסמך המכון לכימיה בנין פילדלפיה, חדר 120 dmitri.gelman@mail.huji.ac.il 02-6584588 02-6585279