בר רועי

רועי
בר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- תלמידי שנה ג' המכון לכימיה בנין ארונברג, חדר 127 Roi.Baer@huji.ac.il 02-6586114