גלוברזון אמיר

אמיר
גלוברזון
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- תלמידי שנה א' בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוטברג, חדר B528 gamir@cs.huji.ac.il 02-6585988 02-5494505