גרתי ניסים

ניסים
גרתי
פרופסור ניסים גרתי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לכימיה בנין קאזלי, חדר 359 garyi@mail.hujii.ac.il 02-6586574