פופוב אינה

אינה
פופוב
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
מנהלת יחידה לננואפיון יחידות שרות של הפקולטה מרכז לננו מדע וננו טכנולוגיה, בנין הספקה innap@savion.huji.ac.il 02-6584808
מנהל/ת יחידת שרות יחידות שרות של הפקולטה בנין הספקה, קומת קרקע innap@savion.huji.ac.il 02-6584808