קוזלוב רוני

רוני
קוזלוב
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לכימיה בנין ארונברג, חדר 132 ronnie@fh.huji.ac.il 02-6585485