קשדן דוד

דוד
קשדן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון למתמטיקה בנין מנצ'סטר, חדר 102 kazhdan@math.hjji.ac.il 02-6586808