בארי כתריאל

כתריאל
בארי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוס, חדר 208 beeri@cs.huji.ac.il 02-5494532