גלנדר יצחק

יצחק
גלנדר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון למתמטיקה בנין שפרינצק, חדר 109 gelander@math.huji.ac.il 02-6584123