שילר אבי

אבי
שילר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין דנציגר ב', חדר 211 avraham@phys.huji.ac.il 02-6585239