וייס יאיר

יאיר
וייס
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
מנהל בית הספר בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוב, חדר 216 yweiss@cs.huji.ac.il 02-5494540