לויצקי אלכס

אלכס
לויצקי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 644-1 levitzkia@vms.huji.ac.il 02-6585404