בטלהיים אלדד

אלדד
בטלהיים
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ תלמידי מוסמך המכון לפיסיקה בנין דנציגר ב', חדר 204 eldadb@phys.huji.ac.il 02-6585148