רוט מיכאל

מיכאל
רוט
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין ברגמ חדר 206 mroth@vms.huji.ac.il 6586364 - 02