בנבניסטי ניסים

ניסים
בנבניסטי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 340 - 2 nissimb@cc.huji.ac.il 02-6586774