טיומקין מיכאל

פרופ' מיכאל טיומקין

Roles

E-mail Phone
יו''ר המכון temkin@math.huji.ac.il 02-6584575

Recognition & Awards

לזוכי מלגת אלון לשנים תשע"ב-תשע"ד