טיומקין מיכאל

מיכאל
טיומקין
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון למתמטיקה בנין מנצ'סטר חדר 308 temkin@math.huji.ac.il 6584575 - 02