הירשברג יוסף

יוסף
הירשברג
פרופסור יוסף הירשברג
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון למדעי החיים בנין סילברמן חדר 428 - 2 hirschu@vms.huji.ac.il 02-6585995
המכון למדעי החיים hirschu@vms.huji.ac.il 02-6585662