גזית דורון

דורון
גזית
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין פאפיק, חדר 115 doron.gazit@huji.ac.il 02-6585176