קגנוביץ' דניאל

דניאל
קגנוביץ'
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 536-3 dan@cc.huji.ac.il 02-6585935