הופמן יהודה

יהודה
הופמן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין פאפיק, חדר 122 hoffman@huji.ac.il 02-6586860