פטאל רענן

רענן
פטאל
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
- תוכנית משולבת מדעי המחשב ובצלאל בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב בנין רוטברג, חדר B511 raananf@cs.huji.ac.il 02-5494505