סומפולינסקי חיים

חיים
סומפולינסקי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין סילברמן, חדר 303 - 3 haim@fiz.huji.ac.il 02-6584563