פורת דני

דני
פורת
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
סגן דיקן- מחקר דיקנט הפקולטה בנין לוס אנג'לס, חדר 26A danny.porath@mail.huji.ac.il 02-6586948 02-6586987