מזרחי עדי

עדי
מזרחי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 3-223 mizrahi.adi@mail.huji.ac.il 02-6586460