פירן צבי

צבי
פירן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין קפלון חדר 108 tsvi@phys.huji.ac.il 6584233 - 02