גוטפרוינד חנוך

חנוך
גוטפרוינד
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין קפלון, חדר 109 mshanoch@mscc.huji.ac.il 02-6584802