בקנשטיין יעקב

יעקב
בקנשטיין
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לפיסיקה בנין קפלון, חדר 106 bekenate@vms.huji.ac.il 02-6584374