בן-שאול אבינועם

אבינועם
בן-שאול
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
חוקר/ת המכון לכימיה בנין ארונברג חדר 130 abs@fh.huji.ac.il 6585271 - 02