מאירסון ברוך

ברוך
מאירסון
פרופסור ברוך מאירסון
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון לפיסיקה בנין לוין, חדר 18 meerson@vms.huji.ac.il 02-6584470