מאירסון ברוך

פרופ' ברוך מאירסון

Recognition & Awards

פרופ' ברוך מאירסון - בפרס הרקטור למורה וחוקר מצטיין - 2017
פרופסור ברוך מאירסון