אראל יגאל

יגאל
אראל
יגאל אראל
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
דיקנט הפקולטה בניין לוי, חדר 304 yigale@savion.huji.ac.il 02-6586585 02-6586978