גרין רחל

רחל
גרין
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
מנהל/ת מחלקה המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 3-468 rgreen@mail.huji.ac.il 02-6585391