דבור מרשל

מרשל
דבור
פרופסור מרשל דבור
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
המכון למדעי החיים בניין סילברמן, אגף 3, חדר 533-3 marshlu@vms.huji.ac.il 02-6585085
יו''ר החוג - ראש החוג המכון למדעי החיים בניין סילברמן, אגף 3, חדר 533-3 marshlu@vms.huji.ac.il 02-6585085