עגנון אמוץ

אמוץ
עגנון
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ תלמידי מוסמך - יו"ר החוג המכון למדעי כדור הארץ בנין כדור הארץ, חדר 216 amotz@cc.huji.ac.il 02-6584743 02-5662581
- יו"ר החוג המכון למדעי כדור הארץ בנין כדור הארץ, חדר 216 amotz@cc.huji.ac.il 02-6584743 02-5662581
- ראש החוג המכון למדעי כדור הארץ בנין כדור הארץ, חדר 216 amotz@cc.huji.ac.il 02-6584743 02-5662581