שיפמן שגיב

שגיב
שיפמן
פרופסור שגיב שיפמן
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ/ת תלמידי בוגר המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 2-317 sagiv@vms.huji.ac.il 02-6585396 02-6586975
יועץ תלמידי מוסמך - ראש החוג המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 2-317 sagiv@vms.huji.ac.il 02-6585396
יועץ/ת תלמידי בוגר - ראש החוג המכון למדעי החיים בנין סילברמן, חדר 2-317 sagiv@vms.huji.ac.il 02-6585396