מגדסי שלמה

שלמה
מגדסי
פרופ' שלמה מגדסי
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יו''ר מכון המכון לכימיה magdassi@mail.huji.ac.il