רצקר אלכס

אלכס
רצקר
תפקיד מכון/יחידה פרטי חדר דוא"ל טלפון פקס
יועץ תלמידי בוגר שנה א' - תלמידי שנה א' המכון לפיסיקה בניין דנציגר ב', חדר 203 retzker@phys.huji.ac.il 02-6586329