דיקנט הפקולטה

שם תפקיד טלפון פקס דוא"ל
פרופ' ג'אי פיינברג דיקן הפקולטה 02-6585355 02-6586978
גב' שרית ברק עוזר/ת דיקן הפקולטה 02-6585355 02-6586978
דר' יעקב ניסנבאום דיקן משנה 02-6585356 02-6586960
גב' רונית נארול מזכיר/ת דיקן משנה 02-6585356 02-6586978
פרופ' דני פורת סגן דיקן- מחקר 02-6586948 02-6586987
פרופ' עודד מילוא סגן דיקן- הוראה 02-6586591 02-6586812
גב' אורנה בר מזכיר הפקולטה 02-6586584 02-6585202
גב' דישה פרמון עוזר/ת מינהל יחידת שירות 02-6586586 02-6586978
גב' אולגה בירן חשב/ת הפקולטה 02-6584102 02-6584381
גב' מיטל לנג עוזר/ת לחשב הפקולטה 02-6585294 02-6584381
גב' רות לישצ'ינסקי עוזר/ת דיקן למינויים ולהעלאות 02-6586090 02-6586978
גב' יעל בן-נון מנהל/ת כוח אדם-פקולטה 02-6585360 02-6586978
גב' קרן בכר עוזר/ת לדיווח כח אדם 02-6585360 02-6586978
מר ערן קידר מתאמ/ת מחשוב ומערכות מידע 02-6586279 02-6586978
גב' מורן זרגרי עוזר/ת למתאמת המחשוב 02-6586589 02-6586978
מר אורן עמדי שירותי שכפול- פקולטה 02-6584903 02-6585696
מר אורן עמדי רכזי שטחי הוראה-בניין לוי 02-6584903 02-6585696
מר מיכאל מחפודה רכזי שטחי הוראה-בניין לוי 02-6584903 02-6585696
מר אמירן בכורי רכז ציוד הוראה ומולטימדיה 02-5494850 -