סגירת תואר מוסמך

שלבים לסגירת תואר מוסמך:
1.    לאחר סיום חובות הקורסים לתואר, על הסטודנט למלא טופס בקשה לסגירת תואר מוסמך
לאחר בדיקת סיום חובות לתואר, מזכירות הפקולטה תשלח הודעה לחוג על זכאות לבחינת הגמר.
2.    על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר לבדיקה (יש לבדוק עם מזכירות החוג למי מוגשת העבודה ובכמה עותקים).
3.    על הסטודנט לקבוע תאריך לבחינת הגמר (יש לבדוק עם מזכירות החוג מול מי נקבע התאריך).
4.    על הסטודנט להגיש את עבודת הגמר (בגרסתה הסופית) לספריה באמצעות מערכת מקוונת "הפקדות עבודות" בצירוף אישור המנחה.