HUJI International

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' פרקין מגי מזכיר/ה לענייני הוראה 02-6584923
גב' לומברוזו גל רכז/ת סיוע לתלמידי מחקר בינלאומיים 054-2484248
מר ישראל אלי בנימין רכז/ת חברתי/ת לתלמידי מוסמך 054-4881667
גב' סטילמן ליאורה רכז/ת חברתי/ת לתלמידי בוגר 058-5665123
מר קירשנר עירא מנהל היחידה לחיים סטודנטיאליים ורכז רב-תרבותיות ומגוון 054-8820013