המזכירות לעניני הוראה ותלמידים

שם תפקיד תיאור תפקיד טלפון פקס דוא"ל
פרופ' עודד מילוא סגן דיקן- הוראה 02-6586591 02-6586812
מר אביחי פרסי ראש תחום הוראה ותלמידים מנהל צוות המזכירות לענייני הוראה ותלמידים של הפקולטה, ריכוז עבודת וועדת ההוראה הפקולטאית, טיפול בבעיות אקדמיות חריגות ובעיות פרט 02-6585357 02-6586812
גב' סיגלי'ה היים רכז/ת בוגר טיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים, בקשות למועד מיוחד, חילופי סטודנטים, רשימת דיקן 02-6585362 02-6584538
גב' קרן לוי מינהלן/נית הוראה ותלמידים מדעי החיים, פסיכוביולוגיה, כדור הארץ, מדעי הסביבה, כימיה, כימיה- ביולוגיה, הנפקת אישורים לתלמידים ותיקים. 02-6586594 02-6584538
גב' נורית סאול מינהלן/נית הוראה ותלמידים יועצת תומכת לצמצום נשירה, מזכירת חוג "אמירים טבע", ריכוז פרויקט מימוש קבלה, מדריך לנרשם, אישורי קורסים חדשים, יום אוריינטציה, לימודים בין מוסדיים, תוכנית "עיר אקדמיה". 02-6585363 02-6586812
גב' שולי כהן מינהלן/נית הוראה ותלמידים מתמטיקה, פיסיקה, מדעי המחשב (במסלול דו חוגי), תכנית משולבת כימיה-פיסיקה, תכנית תלפיות, חידושי לימודים, קבלה לשנים מתקדמות, תלמידים במעמד מיוחד 02-6586595 02-6584538
גב' שולי כהן רכז/ת מוסמך הרשמה למוסמך, בקשות למועדים מיוחדים, בקשות לועדת הוראה, סגירת תואר מוסמך 02-6586722 02-6586812
גב' נאוה מרסיאנו מנהל/ת שירותי הוראה ובחינות מערכת לימודים, ניהול מערך הבחינות וצוות יחידת הבחינות, שיבוץ אולמות, ריכוז הטיפול במערכת הסילבוסים, אישורי קורסים חדשים, טקס בוגרי הפקולטה, יום פתוח 02-6585361 02-6584691
גב' מאיה אבוחצירה עוזרת למנהלת הוראה ובחינות טיפול שוטף בבחינות, ריכוז עבודת המשגיחים, שיבוץ בחינות במועדים מיוחדים 02-6585351 -