יועצים לתואר מוסמך

אוקיאנוגרפיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יעלה שקד ראש החוג בתאום עם מזכירת החוג 02-6584366 02-5662581 בנין מדעי כדור הארץ, אגף דרום, חדר 16
גאולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ארי מטמון ראש החוג - 02-6586703 02-5662581 בנין גאולוגיה, אגף דרום, חדר 12
פרופ' רבקה רבינוביץ ראש החוג - התמחות בגאו-ארכיאולוגיה בתאום עם מזכירת החוג 02-6584246 02-5662581 בנין מדעי כדור הארץ, אגף דרום, מסד 16
הידרולוגיה ומשאבי מים
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עמנואל סיימון יו"ר התוכנית בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586875 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף דרום חדר 306
מדעי האטמוספרה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' חיים גרפונקל ראש החוג בתיאום עם מזכירת החוג 02-658468 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף צפון, חדר 302
מדעי הסביבה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אפרת מורין ראש החוג ימי שני 11:00 - 12:00 02-6584669 - בניין מדעי כדור הארץ, אגף דרומי , חדר 308
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' מיכאל סמולקין יועץ מוסמך בתיאום מראש 02-6584974 - בניין קפלון, חדר 106
המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ראאד אבו רזק - קבלה בתאום מראש 02-6586097 - בניין פילדלפיה, חדר 117
כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' דניאל סטראסר - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585466 - בניין אלברמן, חדר 67
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ליעוז אתגר יועץ אקדמי - 02-6585325 - בנין לוס אנג'לס, חדר 37
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' איתי קפלן יועץ אקדמי בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584327 - בנין רוס, חדר B78
פרופ' שחר מוזס יועץ אקדמי בתיאום מראש 02-6584378 - בנין מנצ'סטר, חדר 1
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מיכל גולדברג ראש החוג - 02-6586452 - בנין סילברמן, חדר 2-550
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אריאל צ'יפמן ראש החוג - 02-6585816 - -
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' תומר רביד ראש החוג - 02-6584349 - בניין סילברמן, חדר 1-523
ביולוגיה תאית והתפתחותית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אמיר עדן ראש החוג - 02-6584981 - בנין סילברמן חדר 3-564
גנטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' שגיב שיפמן ראש החוג - 02-6585396 - בנין סילברמן, חדר 2-317
התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' איתמר סימון ראש התוכנית - 02-6758544 - -
פרופ' חנה מרגלית ראש התוכנית - 02-6758614 - עין כרם
מדעי המוח וההתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מרשל דבור ראש החוג - 02-6585085 - בניין סילברמן, אגף 3, חדר 533-3
מדעי הצמח (בוטניקה)
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן יועץ תלמידי מוסמך - 02-6586455 - בנין סילברמן, חדר 3-428

חוגים

ניהול טכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יואל ששון יו"ר החוג תאום מראש בטלפון/דוא"ל 02-6584530 - מכון קזאלי, חדר 252
רציונליות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
קרל פוזי - - 02-6584724 - בנין פלדמן, חדר 232
ביוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עודד ירדן ראש החוג שעות קבלה – על בסיס תאום מראש 08-9489298 - בניין אהרונסון, הפקולטה לחקלאות