יועצים לתואר מוסמך

אוקיאנוגרפיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אמוץ עגנון יו"ר החוג בתיאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584743 02-5662581 בנין כדור הארץ, חדר 216
גאולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ארי מטמון ראש החוג - 02-6586703 02-5662581 בנין גאולוגיה, אגף דרום, חדר 12
הידרולוגיה ומשאבי מים
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עמנואל סיימון יו"ר התוכנית בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586875 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף דרום חדר 306
מדעי האטמוספרה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' קרן ארליך-הספל ראש החוג בתיאום עם מזכירת החוג 02-6584974 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף צפון, חדר 302
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אלדד בטלהיים - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585148 - בנין דנציגר ב', חדר 204
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אילון שרמן יועץ אקדמי בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586878 - בניין דנציגר ב', חדר 102
כימיה יישומית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' ראאד אבו רזק - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586097 - בניין פילדלפיה, חדר 117
כימיה אנליטית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עובדיה לב - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584191 - בנין קזאלי, חדר 355
כימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' רועי שנהר - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6586311 - בניין פילדלפיה, חדר 206
כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' דניאל סטראסר - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585466 - בניין אלברמן, חדר 67
כימיה של חומרים וננו טכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' רועי ירושלמי - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585608 - בנין לוס אנג'לס, חדר 218
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' ליעוז אתגר יועץ אקדמי - 02-6585325 - בנין לוס אנג'לס, חדר 37
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ערן נבו יועץ אקדמי יום ב' משעה 18:00 עד 19:00 02-6586871 - בנין רוס, חדר 58
פרופ' שחר מוזס יועץ אקדמי בתיאום מראש 02-6584378 - בנין מנצ'סטר, חדר 1
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ניר קרן ראש החוג - 02-6585337 - בנין סילברמן חדר 401-1
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אריאל צ'יפמן ראש החוג 02-6584981 - -
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' תומר רביד ראש החוג - 02-6584349 - בניין סילברמן, חדר 1-523
ביולוגיה תאית והתפתחותית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אמיר עדן ראש החוג - 02-6584981 - בנין סילברמן חדר 3-564
גנטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ערן משורר ראש החוג - 02-6585161 - בנין סילברמן, חדר 541-2
התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' חנה מרגלית ראש התוכנית - 02-6758614 - עין כרם
מדעי המוח וההתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מרשל דבור ראש החוג - 02-6585085 - בניין סילברמן, אגף 3, חדר 533-3
מדעי הצמח (בוטניקה)
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן ראש החוג - 02-6586445 - -
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
גב' חגית יער-און - - 02-5494504 02-5494504 בנין רוטברג, חדר B303
מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ניר פרידמן ראש החוג בתאום מראש באמצעות רונית מושל 02-5494638 - בנין סילברמן, חדר 2-313
פיסיקה יישומית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' ניר בר-גיל - יום א' 14:00-15:00 בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584441 02-6585117 בנין ברגמן, חדר 214
מסלול ישיר לדוקטורט בביו-הנדסה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אמנון בוקסבוים ראש החוג בתאום מראש באמצעות 02-5494640 02-6584194 - בניין סילברמן, חדר 3-501

חוגים

התוכנית ללימודי הסביבה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אלון אנגרט יועץ תלמידי מוסמך בתאום טלפוני / דוא"ל 02-6584758 - בנין כדור הארץ, חדר 313 צפון
ניהול טכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יואל ששון יו"ר החוג תאום מראש בטלפון/דוא"ל 02-6584530 - מכון קזאלי, חדר 252
רציונליות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
קרל פוזי - - 02-6584724 - בנין פלדמן, חדר 232
ביוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עודד ירדן ראש החוג שעות קבלה – על בסיס תאום מראש 08-9489298 - בניין אהרונסון, הפקולטה לחקלאות