יועצים לתואר מוסמך

אוקיאנוגרפיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יעלה שקד ראש החוג ויועצת לתלמידי מוסמך בתאום עם מזכירת החוג 054-8820093 02-5662581 בנין מדעי כדור הארץ, אגף דרום, חדר 16
גאולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ארי מטמון ראש החוג - 02-6586703 02-5662581 בניין גאולוגיה, אגף דרום, חדר 12
פרופ' רבקה רבינוביץ ראש החוג - התמחות בגאו-ארכיאולוגיה בתאום עם מזכירת החוג 02-6584246 02-5662581 בנין מדעי כדור הארץ, אגף דרום, מסד 16
פרופ' רונית קסל יועצת לתלמידי מוסמך - 054-8820176 - אגף דרום
הידרולוגיה ומשאבי מים
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עמנואל סיימון יו"ר התוכנית בתאום מראש באמצעות דוא"ל 054-5224936 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף דרום חדר 306
מדעי האטמוספרה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' חיים גרפונקל ראש החוג בתיאום עם מזכירת החוג 058-7781062 02-5662581 בנין כדור הארץ, אגף צפון, חדר 302
מדעי הסביבה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אלון עמרני ראש החוג - 054-5502249 - אגף צפון – חדר 203
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' מיכאל סמולקין יועץ מוסמך בתיאום מראש 02-6584374 - בניין קפלון, חדר 106
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' ירון ברומברג יועץ אקדמי - 02-6584616 - בנין דנציגר ב' ,חדר 123
המגמה לכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' ראאד אבו רזק - קבלה בתאום מראש 02-6586097 - בניין פילדלפיה, חדר 117
כימיה פיסיקלית וכימיה תיאורטית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' דניאל סטראסר - בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6585466 - בניין אלברמן, חדר 67
התמחות בננומדע וננוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אורי גדרון יועץ אקדמי - 02-6585324 - בניין פילידלפיה חדר 205
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' איתי קפלן יועץ אקדמי בתאום מראש באמצעות דוא"ל 02-6584327 - בנין רוס, חדר B78
פרופ' שחר מוזס יועץ אקדמי בתיאום מראש 02-6584378 - בנין מנצ'סטר, חדר 1
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' לירן כרמל יועץ ללימודים לפני ההרשמה - 02-6585103 - -
דר' אורי גת ראש החוג - 02-6585920 - -
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' דרור הבלנה ראש החוג - 02-6585878 - -
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' תומר רביד ראש החוג - 02-6584349 - בניין סילברמן, חדר 1-523
ביולוגיה תאית והתפתחותית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אריאל צ'יפמן ממלא מקום ראש החוג - - -
גנטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' שגיב שיפמן ראש החוג - 02-6585396 - בנין סילברמן, חדר 2-317
התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' איתמר סימון ראש התוכנית - 02-6758544 - -
פרופ' חנה מרגלית ראש התוכנית - 02-6758614 - עין כרם
מדעי המוח וההתנהגות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' מיקי לונדון ראש החוג - 02-65-86337 - -
מדעי הצמח (בוטניקה)
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן יועץ תלמידי מוסמך - 02-6586455 - בנין סילברמן, חדר 3-428
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן - - 02-6586455 - בנין סילברמן, חדר 3-428

חוגים

ניהול טכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' יואל ששון יו"ר החוג תאום מראש בטלפון/דוא"ל 02-6584530 - מכון קזאלי, חדר 252
רציונליות
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
קרל פוזי - - 02-6584724 - בנין פלדמן, חדר 232
ביוטכנולוגיה
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
פרופ' עודד ירדן ראש החוג שעות קבלה – על בסיס תאום מראש 08-9489298 - בניין אהרונסון, הפקולטה לחקלאות
המחלקה לפיסיקה יישומית
שם היועץ שעות קבלה טלפון פקס דוא"ל בניין, מס' חדר
דר' אמיר קפואה יועץ לתלמידי מוסמך - - -