שעות קבלה - מזכירות

מזכירות הפקולטה

לימודי בוגר

לימודי מוסמך

בתקופת הרישום לקורסים יורחבו שעות הקבלה על פי הצורך
ימים א' - ה'  8:30 - 15:30 ימים א' - ה'  8:15 - 15:15

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

מדעי החיים

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

פיסיקה

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

כימיה

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

כדור הארץ

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

מדעי הסביבה

ימים א', ב', ד', ה' 11:00 - 16:00 יום ג' 14:30 - 17:00

תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה

ימים א' - ה'  8:00 - 15:30

מתמטיקה

ימים א' - ה'  9:00 - 13:00 פניות מחוץ לשעות הקבלה יטופלו במידת האפשר