שעות קבלה - מזכירות

מזכירות הפקולטה

לימודי בוגר

לימודי מוסמך

 
ימים א' - ה' ימים א' - ה'  
13:00 - 08:30 13:00 - 08:15 בתקופת הרישום לקורסים יורחבו שעות הקבלה על פי הצורך
15:30- 13:30 15:15 - 13:30 בתקופת הרישום לקורסים יורחבו שעות הקבלה על פי הצורך

מדעי החיים

ימים א' - ה'  14:00 - 10:00

פיסיקה

ימים א' עד ה' משעה 08:00 עד 12:00 ומשעה 13:00 עד 15:30

כימיה

ימים א' - ה'  15:30 - 08:00

כדור הארץ

ימים א' - ה'  15:30 - 08:00

מדעי הסביבה

ימים א', ב', ד', ה' יום ג'
16:00 - 11:00 17:00 - 14:30

תוכנית משולבת: פיסיקה - כימיה

ימים א' - ה'  15:30 - 08:00

מתמטיקה

ימים א' - ה'  13:00 - 09:00 פניות מחוץ לשעות הקבלה יטופלו במידת האפשר