דיקני הפקולטה לדורותיהם

פרופסור ג'אי פינברג
ג'אי פיינברג
2016
תשע"ז
המכון לפיסיקה
יגאל אראל
2016 - 2012
תשע"ו - תשע"ג
המכון למדעי כדור הארץ
פרופ' גד מרום
גד מרום
2012 - 2008
תשע"ב - תשס"ט
המכון לכימיה
חרמונה שורק
2008 - 2005
תשס"ח - תשס"ו
המכון למדעי החיים
אברהם גל
2005 - 2002
תשס"ה - תשס"ג
המכון לפיסיקה
יהושוע קולודני
2002 - 1999
תשס"ב - תש"ס
המכון למדעי כדור הארץ
מיכה ספירא
1999 - 1996
תשנ"ט - תשנ"ז
המכון למדעי החיים
מנחם מגידור
1996 - 1992
תשנ"ו - תשנ"ג
המכון למתמטיקה
אוטלונגי מיכאל
1992 - 1989
תשנ"ב - תש"ן
המכון לכימיה
פרידמן אליהו
1989 - 1985
תשמ"ט - תשמ"ו
המכון לפיסיקה
פרנס יצחק
1985 - 1981
תשמ"ה - תשמ"ב
המכון למדעי החיים
אלכסנדר שלמה
1981 - 1978
תשמ"א - תשל"ט
המכון לפיסיקה
טריינין אבנר
1978 - 1975
תשל"ח - תשל"ו
המכון לכימיה
לוי עזריאל
1975 - 1972
תשל"ה - תשל"ג
המכון למתמטיקה
שמעון עופר
1972 - 1969
תשל"ב - תש"ל
המכון לפיסיקה
כהן סולי גבריאל
1969 - 1965
תשכ"ט - תשכ"ו
המכון לפיסיקה
פאהן אברהם
1965 - 1963
תשכ"ה - תשכ"ד
המכון למדעי החיים
אלכסנדר ארנסט
1963 - 1959
תשכ"ג - תש"ך
המכון לפיסיקה
סמבורסקי שמואל
1959 - 1957
תשי"ט - תשי"ח
המכון לפיסיקה
דבורצקי אריה
1957 - 1955
תשי"ז - תשט"ז
המכון למתמטיקה
אבן-ארי מיכאל
1955 - 1952
תשט"ו - תשי"ג
המכון למדעי החיים
רייפנברג אברהם
1952 - 1951
תשי"ב - תשי"א
המכון לפיסיקה
תיאודור אוסקר
1951 - 1949
תש"י - תש"ט
המכון למדעי החיים
רקח יואל
1949 - 1947
תש"ח - תש"ז
המכון לפיסיקה
פודור אנדור
1947 - 1942
תש"ו - תש"ג
המכון למדעי החיים
פקטה מיכאל
1942 - 1938
תש"ב - תרצ"ט
המכון למתמטיקה
חיים וייצמן
1938 - 1936
תרצ"ח - תרצ"ז
המכון לכימיה
פרנקל אברהם הלוי
1936 - 1935
תרצ"ו - תרצ"ו
המכון למתמטיקה