אור אורדנטליך - ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

אור אורדנטליך - תמונה

  ד"ר אור אורדנטליך הוא חוקר בתחום הנדסת חשמל, המתמחה בענף שנקרא תורת האינפורמציה. מחקרו עוסק בדגימה ודחיסה של אותות, ובשידור שלהם על פני ערוצים רועשים. אור השלים את לימודי התואר הראשון, השני והשלישי בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, בשנים 2015-2006. את עבודות המאסטר והדוקטור שלו ביצע תחת הנחייתו של פרופסור אורי ארז. את הפוסט-דוקטורט שלו עשה אור ב-MIT אצל פרופסור יורי פוליאנסקי.
  תחום תורת האינפורמציה עוסק באפיון הגבולות הבסיסיים של בעיות תקשורת, ומתמקד בשאלות כגון מהו מספר הביטים המינימלי הנדרש לייצוג מקור מידע, תחת אילוצים שונים על רמת העיוות המותרת; ומהו מספר הביטים המקסימלי שאפשר להעביר על פני ערוץ רועש באמינות גבוהה. גבולות אלו מגדירים את "תחומי הגזרה" למהנדס התקשורת, שמטרתו היא לתכנן מערכת עם סיבוכיות חישובית סבירה שביצועיה קרובים ככל האפשר אליהם. מחקרו של אור מתמקד ברובו בתפר שבין שני העולמות – הן במציאת הגבולות הבסיסיים לתרחישים בהם אלו אינם ידועים, והן בתכנון של סכמות תקשורת פשוטות עם ביצועים שמתקרבים אליהם.