אתגר ליעוז

פרופ' ליעוז אתגר

תפקידים

כתובת דוא"ל טלפון
יועץ תלמידי מוסמך יועץ אקדמי lioz.etgar@mail.huji.ac.il 02-6585325

הוקרה ופרסים

ליעוז אתגר - 2016 - קיריל
ד"ר ליעוז אתגר